Beste inzender Oneto 2020 gaat digitaal…

Het reguliere kleindieren tentoonstellingseizoen is vanwege de Covid-19 ontwikkelingen afgelast. Voor velen een opluchting dat het aantal ontmoetingen nu wordt geminimaliseerd en daarmee de kans op herstel is ingezet.

Voor velen ook een teleurstelling dat hun fokresultaat niet beoordeeld wordt en dat de directe contacten met medefokkers en geïnteresseerden is weggevallen.

Met de afgelasting van de reguliere Oneto 2020 met de KLN/NBS Jeugdbondsshow, de NBS Bondsshow Oost, de KLO Bondsshow, de NCC demonstratieshow en diverse verenigingsshows in voorbereiding, ontstond het idee voor een alternatief.

Wat kunnen we als Oneto doen voor onze (jeugd)inzenders, keurmeesters, bezoekers, partners als KLN, NBS, KLO, NCC, Aviornis Oost en Parkieten Sociëteit Oost, maar ook onze hoofdsponsor GARVO, Kleindiermagazine en liefhebbers die van plan waren om kleindieren aan te schaffen via de vrije verkoopklasse.

Dit alternatief willen we nu vormgeven met een digitale keuring in verschillende rubrieken. Ofwel, stuur een digitale foto in van je fraaiste dier(en) en maak kans op een aantrekkelijk prijzenpakket.

 

Klik hier om het digitale vraagprogramma te downloaden

 

Wat betekent dit in het kort:

Inzenders kunnen zich aanmelden op het online inschrijfformulier onder aan deze pagina. Hier vullen zij net als voorgaande jaren hun contactgegevens in.

Vervolgens selecteren zij per dier één van de rubrieken (deze staan verderop toegelicht), vullen de diergegevens in, selecteren het herbenoemde* fotobestand vanaf de eigen computer, betalen online (€ 1,- per dier/foto, € 2,50 administratiekosten, € 2,- per te koop gesteld dier), waarna de inzender een bevestigingsmail krijgt van de inzending. Inzenders kunnen meerdere dieren/foto’s indienen en een dier kan waar van toepassing, voor meerdere rubrieken opgegeven worden.

Vervolgens worden de inzendingen/foto’s per rubriek verzameld, geanonimiseerd en beoordeeld door een jury. Afhankelijk van de rubriek is dit een KLN/NBS keurmeester, of een vakjury, of een gelegenheidscombinatie. Deze schrijft een beknopte beoordeling.

De ingezonden foto’s en de winnaars worden na beoordeling getoond op het publieke gedeelte van de Oneto website. Ook worden deze foto’s beschikbaar gesteld aan Kleindiermagazine.

De uiteindelijke winnaars ontvangen prijzen beschikbaar gesteld door GARVO premium diervoeders, Kleindierliefhebbers Nederland (KLN), Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS), Kleindierliefhebbers Overijssel (KLO), de Nederlandse Hoenderclub (NHC), Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers (NVGW), NKV (kleine knagers) etc. Deze lijst wordt waar nodig aangevuld.

Hoe moet een foto aangeleverd worden?

Allereerst, een foto mag niet groter zijn dan 1 Mb. Dit omdat anders bij hoge bezoekersaantallen de website kan vertragen.

Een foto is een originele foto of bijvoorbeeld een fotocollage gemaakt in bijvoorbeeld MS Word of MS Powerpoint en bewaard als afbeelding. Sla wel altijd als .jpg op. Bij een fotocollage worden meerdere zijden van een dier getoond wat van belang is bij bijvoorbeeld tekeningrassen.

De bestandsnaam van een foto, voor dat deze geüpload kan worden, moet herbenoemd worden en de volgende informatie bevatten:

Initialen en naam inzender-fokkerskaartnummer-ras-kleurslag-M/V-O/J-merk/ring(jaar+volgnummer).jpg

bijvoorbeeld

A.Kleindier-O6712345-twentshoen-zilverpatrijs-m-j-20-12345.jpg.

Let op: aanmeldingen die deze bestandsnaamindeling niet gebruiken kunnen mogelijk niet gekoppeld worden aan de bijbehorende inzender!

Tips voor een optimale foto van uw mooiste dieren door Wilma en Ad Taks:

 1. Heeft u een belichtingsstudio dan heeft u waarschijnlijk ook de kennis van juist uitlichten. Zo niet, fotografeer dan bij voorkeur in daglicht (buiten of bijv. in een kas) of een afgesloten ruimte waar toch veel licht is. En gebruik zo nodig een flits.
 2. Kies voor een egale (niet glimmende) achtergrond, bijv. een katoenen lap, gordijn of wand.
 3. Zet het dier op een tafeltje en maak de foto op ooghoogte (dus nooit een dier niet van bovenaf fotograferen).
 4. Fotografeer bij voorkeur met 2 personen: de een stelt het dier en de ander maakt de foto.
 5. Neem de tijd om uw dier te fotograferen maar zeker ook de rust.
 6. Maak een foto van uw dier van de zijkant zo standaard mogelijk.
 7. Maak meer foto’s zodat je uit de serie de mooiste foto kunt kiezen of gebruiken voor een fotocollage en waar zo mogelijk de ring goed zichtbaar is.

Voor deze speciale gelegenheid hebben we de volgende KLN/NBS keurmeesters in de volgende diergroepen digitaal bereid gevonden

Konijnen: T. Oomen, G. Lenselink , P. Oude Groothuis, J. Derksen

Cavia’s: M. Eilander, F. Verrijdt, A. Bennink

Kleine Knagers: M. Kalberg

(Dwerg)Hoenders en Serama’s: W. Voskamp, J. Albada, R. Siemens, H. Tenbergen, G. Glastra, B. Kremer

Sierduiven: R. Joosten, J. Leeflang, J. van de Siepkamp

Siervogels: N. van Wijk, A. Deetman

Oorspronkelijke watervogels: N. van Wijk, A. Deetman

Gedomesticeerde Watervogels: J. Meindertsma, K. van Loe, N. van Wijk

Keurmeester vliegduiven: D. Hamer

 

Rubrieken (inschrijven)

 1. KLN/NBS Jeugd Bondsshow met KLN/NBS medaille, zak GARVO voer en een Oorkonde voor fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier per diergroep (Jury: zie keurmeesters)
 2. KLN/NBS Nationale show met KLN/NBS medaille, zak GARVO voer en een Oorkonde voor fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier per diergroep (Jury: zie keurmeesters)
 3. Vrije Klasse (niet KLN/NBS); zak GARVO voer en Oorkonde voor de beste drie dier en/of dier-mens foto’s
  (Jury: medewerkers Vliegveld Twente)
 4. Vliegduiven: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste niet NBS vliegduif (Jury: zie keurmeesters)
 5. Fraaiste Duo: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste algemene duo en oorkonde voor fraaiste duo per diergroep per (Jury: fotografen Oneto)
 6. Hanenkraaiprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor fraaiste haan kraaiend en oorkonde voor een na, twee na (Jury: Kleindiervereniging Neede)
 7. Verkoopklasse: zak GARVO voer en Oorkonde voor het fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier
  (Jury: Kleindiervereniging Winterswijk)
 8. Fotografieprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor beste dier en/of dier-mens foto en oorkonde voor een na, twee na (Jury: fotografen Oneto)

Wordt na de keuring bepaald (niet inschrijven)

 • NBS Sierduiven Rasgroepenprijs: zak GARVO voer en Oorkonde voor het beste dier per rasgroep.

 • NKV stelt € 5,- beschikbaar + certificaat voor het beste dier van ieder ras. Dus voor de beste: Syrische hamster, Russische dwerghamster, Campbelli dwerghamster, Chinese dwerghamster, Roborovski dwerghamster, Tamme rat, Kleurmuis, Gerbil, Stekelmuis.

 • KLO medaille – vrij toe te wijzen

 • GARVO – Ras van het Jaar Prijs – zak GARVO voer, GARVO Jas en Oorkonde voor beste Lakenvelder Hoen, Modern Engels Vechtkriel, Hollander konijn, Voorburgse Schildkropper duif, Lachduif, Dwerggans, Noord-Hollandse Witborsteend, Borstelhaar cavia en kleine knager.

 • Nederlandse Hoenderclub: NHC Medaille en Oorkonde voor het fraaiste mannelijke en vrouwelijke dier in Groot en Kriel, op één na, op twee na.

 • Stichting Zeldzame Huisdierrassen: penning voor het fraaiste dier per diergroep: Hoen, Dwerghoen, Konijn, Sierduif en Watervogel als opgenomen binnen het rassenoverzicht van de SZH.

 • Oneto Verenigingsprijs: minimaal drie inzenders per bij Oneto aangesloten vereniging met minimaal 10 dieren.1e prijs € 50,-, 2e prijs € 40,-, 3e prijs € 30,-, 4e prijs € 20,-. (Jury: Ereleden / Leden van Verdienste Oneto)

 • Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers; NVGW certificaat voor fraaiste dier per ras, per kleurslag bij minimaal 5 dieren en twee inzenders.

 • Publiekswinnaar: Oneto site bezoekers kunnen hun voorkeursdier kiezen; zak GARVO voer voor de drie beste dieren.

Verenigingen kunnen hun eigen prijzenschema nog aanleveren.

 

Het minimum aantal dieren om in aanmerking te komen voor een prijs in de categorie KLN/NBS nationale show, is 30 dieren voor de diergroepen Hoenders, Dwerghoenders, Konijnen en Sierduiven en 15 dieren voor de diergroepen Serama’s, Cavia’s. Kleine Knagers, Sier- en Watervogels.

Voor de NBS Sierduiven Rasgroepenprijs geldt een minimum van 15 dieren.

Voor de categorieën Vrije klasse, Vliegduiven, Duo’s, Hanenkraai, Fotografieprijs en Verkoopklasse geldt een minimum van 15 dieren.

Voor de GARVO Ras van het Jaar prijs geldt een minimum aantal dieren van 5 van tenminste 2 inzenders per ras.

Voor de KLN/NBS Jeugdshow geldt geen minimum.

 

GARVO heeft als hoofdsponsor van Oneto ruimhartig 75 zakken voer beschikbaar gesteld en 10 GARVO jassen.

 

 

Uitreiking gewonnen prijzen

Vanwege de Covid-19 maatregelen worden de gewonnen prijzen niet uitgereikt maar na bekendmaking van de winnaars toegestuurd of uitgereikt binnen de vereniging die de prijzen beschikbaar heeft gesteld.

Voor de overhandiging van de gewonnen zakken GARVO premium voer en de GARVO jassen wordt met de winnaar een afspraak gemaakt bij een dichtbij gelegen GARVO Dealer.

 

Verkoopklasse

Dieren opgenomen in de verkoopklasse worden op een verkooplijst geplaatst onder vermelding van een referentienummer. Geïnteresseerden kunnen ondervermelding van hun contactgegevens via verkoop@oneto.nl hun belangstelling doorgeven waarna de verkoper per mail door Oneto wordt geïnformeerd en gevraagd om contact op te nemen met de geïnteresseerde. Verkochte dieren worden verwijderd van de lijst.
Als verkoopkosten wordt € 2,- per dier gevraagd.

 

Tijdpad

Sluiting inschrijving: maandag 24 november 2020 om 00:00 uur

Jury uitslag ingediend bij Oneto: maandag 1 december 2020 voor 18:00 uur

Uitslag: vrijdag 4 december 2020 om 20:00 uur.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Erna Sanders: secretaris@oneto.nl 

 

Voor de spelregels: klik hier:

 

Hieronder start het online inschrijven … Tot ziens op Oneto!

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven

Pin It on Pinterest