Geschiedenis van de Oost Nederlandse Pluimvee & Pelsdieren Tentoonstellingsvereniging Oneto

Oneto 65 jaren jong, een levendige traditie in cultureel erfgoed

Ruim 60 jaren wordt in Enschede de Oneto kleindierenshow georganiseerd. Tal van zeldzame rassen van kippen, duiven, eenden, kanaries, parkieten en andere tropische vogels, siervogels zoals fazanten, roofvogels, konijnen en cavia’s worden door hun eigenaren bijeengebracht om te worden geëxposeerd en om mee te dingen naar de te verdelen prijzen. De duizenden toegestroomde bezoekers genieten zichtbaar en wisselen in alle gemoedelijkheid vele wetenswaardigheden uit over hun gezamenlijke hobby en interesses. Het gekakel van de vele kippen en krielkippen is een vertrouwd geluid in de grote hal met al die dieren.

De bekroonde dieren zijn tijdens de gehele show te bewonderen en zijn makkelijk te herkennen aan de kampioensrozetten, die op hun kooien prijken.Voor kinderen zijn er speciale voorzieningen, waaronder een hoek met geitjes en donzige, pasgeboren kuikens, die onder toezicht in de hand genomen mogen worden.

Lange voorgeschiedenis

In 1953 is de Oost Nederlandse Pluimvee & Pelsdieren Tentoonstellingsvereniging opgericht door een aantal prominente fokkers van de Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker met als doel het organiseren van een nationale tentoonstelling in het oosten van het land. Op dat moment waren in Nederland twee grote nationale tentoonstellingen. Ornithophilia in Utrecht en Avicultura in Den Haag. De Twentsche Pluimveeclub, opgericht in 1894, is in 1931 gefuseerd met de vereniging Enschede en Lonneker en gaat dan verder onder de naam Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker. In Enschede was sprake van een unieke situatie. De leden van de Twentsche Pluimveeclub waren de fabrikanten en notabelen van Enschede. De leden van Enschede en Lonneker waren de arbeiders. De Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker is de voorloper van de Oneto geweest. Vanaf 1953 brengt de Twentsche Pluimveeclub Enschede & Lonneker haar clubshow onder bij de Oneto.

Als leden kent de Oneto alleen de aangesloten verenigingen. Bij de oprichting in 1953 werd een 30-tal verenigingen in Twente en de Achterhoek lid van de Oneto. Dit resulteerde meteen al in een grote nationale pluimveetentoonstelling die werd gehouden in de Twentehal aan de Boddenkampstraat in Enschede. Daarna vonden gedurende 35 jaren de tentoonstellingen plaats in de Diekmanhal. Vervolgens kwamen de Twentehallen in beeld waar de Oneto ongeveer 25 jaren een vaste plek had. Sinds 2014 vult de Oneto 6.000m2 met het fraaiste fokresultaat van de Internationale kleindierliefhebberij gedurende drie dagen in Hangar 11 op vliegveld Twente. Dankzij een leger van 150 vrijwilligers wordt de Oneto-show georganiseerd en de show trek jaarlijks duizenden bezoekers.

Levend erfgoed

De organisatoren van de Oneto zien de geëxposeerde dieren niet louter als kleindieren, maar ook als levend cultureel erfgoed. Sommige dierenrassen zijn al bekend van 17de eeuwse schilderijen. De liefhebbers die aan de Oneto verbonden zijn, dragen daarmee actief bij aan het instandhouden van oude en zeldzame huisdierrassen, die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van de Nederlandse landbouw in het algemeen en die van deze regio in het bijzonder. Zo kent Twente eigen rassen als de Twentse Landgans en het Twents Hoen. De liefhebbers zijn echter ook met de toekomst bezig. Waar de één werkt aan het volgens standaardbeschrijvingen in stand houden van oude rassen, daar zijn anderen juist bezig om nieuwe rassen en kleurslagen te ontwikkelen. De AOC en de Vrije klasse op de show laten bijvoorbeeld zien wat op dat moment op fokkerijgebied gebeurt. Zo wordt regelmatig de ontwikkeling van de Hengelose kriel getoond.

De Oneto verzorgt bijvoorbeeld ook cursussen in het verzorgen en huisvesten van dieren op scholen van het ROC. De Oneto kleindierenshow is het moment voor alle liefhebbers om te zien of zij goed bezig zijn. Deskundige keurmeesters letten op alles en geven naast hun oordeel en ook advies. De Oneto onderhoudt ook contacten met onder meer de de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

https://traditiesinoverijssel.mijnstadmijndorp.nl/node/285779

Pin It on Pinterest