Sinds het najaar 2021 geldt, vanwege de uitbraak van het hoogpathogenie AI (HPAI) virus of vogelgriep, overheidswege een algeheel tentoonstellingsverbod voor AI-gevoelige dieren. Dit verbod is tot op heden niet ingetrokken nu vogelgriepuitbraken ook gedurende zomer 2022 plaatsvonden en nog steeds landelijk frequent plaatsvinden. Tegen deze achtergrond is besloten om de reguliere Oneto met alle […]

Lees verder

Pin It on Pinterest